sfs.com.trSFS Dan??manl?k Bilgi ??lem Sanayi ve D?? Tic. A.?.

sfs.com.tr Profile

sfs.com.tr

Title:SFS Dan??manl?k Bilgi ??lem Sanayi ve D?? Tic. A.?.

Description:SFS Dan??manl?k Bilgi ??lem Sanayi ve D?? Tic. A.?. Türk?e | English Hakk?m?zda Hizmetlerimiz ürünlerimiz Mü?terilerimiz ?? Ortaklar?m?z Kurumsal Yay?nlar Haberler Kariyer ?leti?im SFS Y?netiminde Yen

Keywords:sfs

Discover sfs.com.tr website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

sfs.com.tr Information

Website / Domain: sfs.com.tr
Website IP Address: 193.192.122.140
Domain DNS Server: ns2.bnet.net.tr,midas.bnet.net.tr,dnx1.vodafone.net.tr,dnx2.vodafone.net.tr

sfs.com.tr Rank

Alexa Rank: 2989017
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sfs.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,486
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $450
Yearly Revenue: $5,486
Daily Unique Visitors: 1,383
Monthly Unique Visitors: 41,490
Yearly Unique Visitors: 504,795

sfs.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Sun, 19 Nov 2017 20:03:05 GMT
Server Microsoft-IIS/6.0
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8

sfs.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
sfs 20 1.76%

sfs.com.tr Similar Website

Domain WebSite Title
cashpaydaysloansjj.online Installment Loan Unsecured
sacredheartchd.com Sacred Heart Sr. Sec. School, Best CBSE School Chandigarh
hubgub.com HubGub
optek.net OPTEK - Video & X-Ray Based Measurement Systems - Video measurement machines - X-Ray measuring mach...
multitoolagency.com Business strategy, design, communications, websites, and more from Multitool // Sarah Feidt
theccat.com Croydon Community Against Human Trafficking | CCAT & YCAHT
gjorslev.dk Velkommen til Gjorslev Gods
swe-dames.dk Swe-Dames.dk
imamofzamana.com Imam of Zamana - Coming Soon!
valex.hr Valex.hr - Valex webshop
yoursportswindon.co.uk Homepage new - Your Sport Swindon
windfeldt.com Velkommen til WINDFELDT.COMmunication
omnicure.com Omni Cure - Life is better with Omni Cure
f8fotogallery.co F8fotogallery | Espacio creado para el encuentro con el arte alrededor de la fotografía
edinburghstorage.co.uk Self Storage Units To Rent | Edinburgh Self Storage Ltd
brittschoorl.com Britt Schoorl
codigodelbonus.com Bet365 Código Del Bonus MAXBONUS: 100% de hasta € 150
slg-kerpen.de SLG Promotion Service GmbH | Beratung // Konzeption // Realisation SLG Promotion Service GmbH – Ber...

sfs.com.tr Traffic Sources Chart

sfs.com.tr Alexa Rank History Chart

sfs.com.tr aleax

sfs.com.tr Html To Plain Text

SFS Dan??manl?k Bilgi ??lem Sanayi ve D?? Tic. A.?. Türk?e | English Hakk?m?zda Hizmetlerimiz ürünlerimiz Mü?terilerimiz ?? Ortaklar?m?z Kurumsal Yay?nlar Haberler Kariyer ?leti?im SFS Y?netiminde Yeniden Yap?lanma Sigorta ve IT sekt?rlerinin duayenlerinden olu?an y?netim kurulu ile daha da gü?lenen SFS, sekt?rdeki liderli?ine devam ediyor! Hindistan'a Yaz?l?m ?hrac? Bir ilke imza atan SFS, Dünyan?n bir numaral? yaz?l?m üreticisi Hindistan’da ECGC Sigorta ile proje yap?yor! Anadolu Sigorta Reasürans Projesi K?klü ve kurumsal kimli?ine yak???r sistem ??zümlerini SFS ile Ba?ard?! Liberty Sigorta'da SFS D?nemi Modern yap?lanmas?na uygun yenilik?i sistem ??zümleri i?in SFS'yi se?ti! wwwinsure ile Tan???n wwwinsure ile hayal etti?iniz sat?? ürünlerinizi ve servis hizmetlerinizi siz tasarlay?n! Almanya K?ln üniversitesi'nde Sistemlerimiz Ders Olarak Okutuluyor "SFS olduk?a yenilik?i ve yarat?c? bir strateji modelleme yap?s?na sahiptir. Derslerimizde SFS modellerini ?rnek al?yoruz." Prof. Dr. Otto K. Amon / K?ln Uygulamal? Bilimler üniversitesi 1992'den Bugüne Sigorta Sekt?rü Yaz?l?m Sistemleri Lideri SFS, sigorta kurumlar? i?in komple operasyon ve network y?netimi yaz?l?m sistemleri ve anahtar teslim ??zümler üreten teknoloji ?irketidir. Konusunda sahip oldu?u bilgi birikimi ve Türkiye'nin ve Dünya’n?n ?nde gelen di?er teknoloji ?irketleri ile yapt??? i? ortakl?klar? sayesinde geli?tirilen ??zümler bugün itibari ile bir ?ok yerli ve yurtd??? büyük sigorta kurumlar?nda ve sigorta arac? kurumlar?nda ba?ar?yla kullan?lmaktad?r. Kazan?lan mü?teri memnuniyeti ile SFS sistemlerinin kullan?m? h?zla yayg?nla?maktad?r. SFS, hedef ve stratejileri y?nünde kurumsalla?ma seviyesini artt?rm??, yeni y?netimini kurmu? ve ARGE yat?r?mlar? ile geli?tirdi?i inovasyonlar? ile mü?terilerine k?yas kabul etmeyen rekabet avantajlar? sa?lamaya devam etmektedir. SFS ile ?al??arak proaktif y?netimimiz i?in teknolojiye en do?ru yat?r?m? yapt?k Sema Bulutlu AIG Sigorta SFS teknolojileri, Sompo Japon Sigorta'n?n istikrarl? ve karl? büyüme hedeflerini destekliyor. ?enol Orta? Sompo Japon Sigorta SFS ??zümleri eski yaz?l?m sistemimize g?re bize bir?ok a??dan yeni kolayl?klarve avantajlar sa?lad? Metin Akgün Ray Sigorta SFS ürünlerine h?zla ula?mak i?in t?klay?n?z U?tan Uca Hasar ?li?kileri Y?netim Sistemi Sigorta ?irketleri hasar süre?lerinin tüm taraflar?n? kapsayan ve serviste rekabet avantajlar? sa?layan... wwwinsure (World Wide Winsure) Sigortac?l?k Y?netim Sistemlerinde, "Touchless Process" ve "Zero E-Mail"... ürünümüz lansman haz?rl??? a?amas?ndad?r. iNet Sigorta A?? Sigorta ?irketleri, da??t?m kanallar? ve tedarik kurumlar?n?n birbirleriyle standartlar dahilinde entegrasyonuna olanak sa?layan sigortac?l?k network'üdür. Haberler Sekt?rün ?nde gelen ?irketlerinden SFS, kurulu?unun 21. y?l?nda vizyonu de?i?en küresel pazarlara uygun olacak ?ekilde stratejik bir karar alarak ?irket yap?s?ndan, idari kadrolara kadar yeniden yap?lanma karar? ald?... Hakk?m?zda Neden SFS? Birikim ve Uzmanl?k Vizyon ve De?erlerimiz Kalite ve Süre? Y?netimi ?düllerimiz Hizmetlerimiz Anahtar Teslim Projeler Sigorta Sistem Dan??manl??? E?itim IT D?? Kaynak Kullan?m? ürünlerimiz Sigortac?l?k Sekt?rü Finans Sekt?rü Mü?terilerimiz Sigortac?l?k ve Finans Acente ve Brokerlar ?? Ortaklar?m?z Kurumsal Y?netim Kurulu ??tirakler ?cra Kurulu Yay?nlar Haberler Kariyer Kariyer Y?netimi ??e Al?m ?leti?im +90 (212) 216 27 80 +90 (212) 274 72 98 info@sfs.com.tr Copyright ? 2013 SFS

sfs.com.tr Whois

Domain Name: SFS.COM.TR